МУЗИЧНА ФОЛЬКЛОРИСТИКА
- наукова дисципліна, яка вивчає усі вияви народної музичної творчості як самостійного цілісного історико - етнографічного комплексу.