МУЗИЧНА ОСВІТА
- професійне навчання музичного мистецтва (композиції, творчості, виконавству, науці, критиці тощо), а також комплекс знань, умінь і навичок, набутих в процесі та внаслідок систематичних занять. В Україні набуття М.о. забезпечується спеціальними навчальними закладами - академією музики, інститутами, консерваторіями, ліцеями, коледжами, училищами, музичними школами та школами мистецтв, підпорядкованими державі, зокрема, Міністерству культури і мистецтв. Разом з тим, Законом України про освіту дозволено створення приватних музичних навчальних закладів.