МУЗИЧНА ЛІТЕРАТУРА
- 1. Література про музику - книжки, журнали, газети тощо. 2. Сукупність музичних творів - рукописи, нотні видання. 3. Навчальний предмет, який забезпечує ознайомлення учнів та засвоєння ними зразків музичного творчості різних епох, народів, стилів, жанрів, форм і т.д. та дає їм початкові відомості з історії музики.