МУЗИЧНА ДРАМАТУРГІЯ
- втілення в музиці драматичного розгортання дії, яке визначає форму, композицію і засоби виразності музично - драматичного твору (опери, балету, оперети, ораторії тощо).