МУЗИЧНА ГРАМОТНІСТЬ
- за концепцією навчальної програми Д.Кабалевського для загальноосвітньої школи - здатність сприймати музику як живе й образне мистецтво, породжене життям і нерозривно з ним зв’язане, відчувати внутрішній зв’язок між характером музики і її виконання, тобто широкий загальномузичний тезаурус особистості школяра.