МУЗИЧНА ГРАМОТА
- 1. Початкові відомості про елементи музичної мови. 2. Навчальний предмет в спеціальних початкових і середніх музичних закладах, який включає елементарні відомості з теорії музики та вправи з сольфеджіо, що закріплюють набуті знання.