МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
- інструменти, призначені для видобування ритмічно організованих і фіксованих за висотою музичних звуків та шумів, які використовуються для сольного і групового виконання музичних творів. Існує надзвичайно багато М.і., які за типологією звуковидобування і матеріалом поділяються на такі основні групи: 1. С т р у н н і - смичкові (скрипка альт, віолончель, контрабас та інші), щипкові (арфа, балалайка, бандура, гуслі, домра, мандоліна та інші), ударно - клавішні ( клавікорд, піаніно, рояль), щипково - клавішні (клавесин); 2. Д у х о в і - дерев’яні (гобой, кларнет, сопілка, фагот, флейта та інші), мідні (валторна, корнет, тромбон, труба, туба та інші); 3. П н е в м а т и ч н і (волинка, орган і т.д.). 4. Я з и ч к о в і п н е в м а т и ч н і (акордеон, баян, концертина, фісгармонія та інші); 5. У д ар н і - мембранофони (барабан, бубон, литаври та інші) та ідіофони ( гонг, дзвіночки, кастаньєти, металофон, тарілки, трикутник та інші); 6. Е л е к т р и ч н і з спеціальним пристроєм для підсилення звуку (електрина, електрогітара, електродомра та інші); 7. Е л е к т р о н н і, де джерелом звуку є електронні пристрої (йоніка, електронне піаніно, синтезатор та інші). В музикознавстві є декілька підходів до класифікації М.і. за іншими ознаками.