МУЗИКОЗНАВЕЦЬ
- фахівець, який на високому професійному ріні займається музикознавством. До кола українських М. належали М.Дилецький, В.Барвінський, А.Вахнянін, М.Вербицький, В.Верховинець, С.Воробкевич, П.Демуцький, С.Заремба, К.Квітка, Ф.Колесса, М.Лисенко, С.Людкевич, В.Матюк, П.Маценко, Н.Нижанківській, Б.Підгорецький, І.Рачинький, Д.Ревуцький, А.Рудницький, К.Стеценко, В.Трутовський, Д.Яворницький, Б.Яворський, а також видатні українські письменники Леся Українка, Іван Франко та Юрій Федькович. Започатковані ними традиції продовжили Л.Архімович, Т.Булат, Н.Герасимова - Персидська, Н.Горюхіна, М.Грінченко, С.Гриця, М.Загайкевич, О.Зінькевич, А.Іваницький, В.Іванов, Л.Кауфман, В.Клин, О.Костюк, І.Котляревський, І.Ляшенко, К.Майбурова, Ю.Малишев, Н.Матусевич, А.Муха, О.Олійник, С.Павлишин, Л.Пархоменко, І.Пясковський, Я.Сорокер, А.Терещенко, А.Шреер-Ткаченко, Є.Юцевич і П.Барановський, Е.Явор-ський, Я.Якубяк, Л.Яросевич, Л.Ященко та ін.