МУЗИКАЛЬНІСТЬ
, музичність - комплекс природних задатків - музичного слуху, ладового і ритмічного почуттів, музичної пам’яті, які утворюють сприятливі передумови для виховання у особистості музичного смаку, здатності до цілісного сприйняття музики, підготовки до професійних занять музичним мистецтвом. Для вияву М. розробленіспеціальні тести, які дають підстави прогнозувати напрям майбутньої професійної музичної діяльності дитини.