МУЗИКА
(гр. musike, від muse - богині, які що сприяють наука та мистецтва) - мистецтво інтонації, яке забезпечує віддзеркалення дійсності засобами звукових художніх образів. М. спрямована, перш за все, на емоційну і чуттєву сферу людини і тому забезпечує їх формування і розвиток у людини творчого начала. Основою цього процесу є сприймання, з яким найтісніше пов’язані такі феномени, як композиція, інтерпретація, виконання, слухання, оцінювання тощо.