МОТИВАЦІЯ
- використання системи мотивів, яка визначає конкретні види діяльності та поведінки людини. Особливе значення М. має для формування потреб, уявлень, почуттів, переживань дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, що навчаються музиці. Виховання цілеспрямованої М. є одним з головних завдань педагога - музиканта.