МОТИВ
(від лат. moveo - рухаю) - 1. Найменша музична побудова, яка включає частину музичної теми і звичайно містить одну сильну метричну долю. 2. Частина теми, здатна набувати самостійного значення за допомогою розробки, а розвиток здійснюється шляхом повторів, секвенцій, варіювання, обернення, зменшення, збільшення тощо. 3. Наспів, мелодія, що має виразний музичний зміст. 4. В психології та педагогіці - спонукальна причина дій і вчинків людини,яка спирається на її потреби. У М. розкривається сенс дій та вчинків людини, спрямованих на досягнення мети, їх життєве значення. М. має складний індивідуальний характер, постійно змінючись підвпливом різноманітних вікових, ситуативних, суб’єктивних факторів. М. мають велике значення у музичному навчанні та виконавстві, спрямовуючи та стимулюючи діяльність учня або майстра.