МОНОТЕМАТИЗМ
(від гр. monos - один і thema - предмет розмови) - принцип побудови музичного твору, пов’язаний з особливим трактуванням однієї або кількох тем, які розробляються поліфонічно або тонально гармонічно. Риси М. виявляються також у переважанні однієї з тем твору.