МОНООПЕРА
(від гр. monos - один і опера) - опера для одного виконавця ('Людський голос' Ф.Пуленка, 'Чекання' А.Шенберга, 'Ніжність' В.Губаренка та ін.).