МОНОДРАМА
(від гр. monos - один і драма) - твір драматичного змісту для одного виконавця - мелодекламатора в супроводі оркестру або інструментального ансамблю ('Пігмаліон Ж.Ж. Руссо, 'Повернення до життя' Г.Берліоза).