МОДУЛЯЦІЯ
(від лат. modulatio - розміреність, мірність, гармонічність) - 1. В класичній мажоро - мінорній системі зміна основної тональності іншою, основою якої є наявність спільних звуків і акордів. За технікою виконання М. поділяється на досконалу тональну, що відбувається наприкінці музичного твору, його частини,періоду, речення, фрази, підготовлену завчасним введенням у попередню тональність елементів наступної тональності, а також недосконалу тональну М., де основна тональність змінюється в середині періоду або фрази музичного твору без закріплення в новій тональності (те ж саме, що відхилення). Раптова М. - непідготовлена зміна однієї тональності іншою, яка здійснюється через домінантову функцію наступної тональності. Перехід з однієї тональності в іншу без будь-якої попередньої підготовки називається співставленням тональностей. Ладова М. - перехід в однойменну тональність іншого ладового нахилення. Енгармонійна М. - перехід в нову тональність шляхом енгармонічної заміни звуків останнього акорду основної тональності або його вигляду. 2. В середньовічній музичній теорії - злагода й упорядкованість, що є предметом тогочасної науки про мистецтво музики .