МОДЕРНИЗМ
(від фр. moderne - найновіший, сучасний) - напрям музики, якому притаманний рішучий відхід від естетичних критеріїв і традицій класичного музичного мистецтва - пізній романтизм, імпресіонізм з деструкцією тональної гармонії, 'нова' музика тощо,де музика розглядається з погляду майбутнього розвитку.