МОДЕЛЮВАННЯ
- метод пізнання психічних явищ і процесі на основі побудови і вивчення їх моделей. В музичному навчанні М. застосовується як щодо цілісного процесу (напр., фонації) або його частин (функцій, станів, процедур тощо). М. дозволяє інтерпретувати, прогнозувати і оцінювати процес творчої діяльності людини, якаобіймає нескінчену кількість варіантів дій, в яких нерозривно переплітаються об’єктивне і суб’єктивне.