МОДЕЛЬ
(від лат. Modulus - міра, зразок) - 1. Умовний образ певного об’єкту, процесу, явища. який, зберігаючи схожість та пропорції частин оригіналу, дає можливість вивчати його. За функціональним призначенням провідними є структурні (моделює складники будови оригіналу), процесуальні (моделює перебіг процесів, які відбуваються) та евристичні (дозволяють досліджувати оригінал як основу його пізнання) М. 2. Пристрій, що імітує будову, дії або процеси, пов’язані з певним видом діяльності, в техніці, спорті або виконавстві. 3. Загальна схема опису мовної або музичної системи або її частини.