МОДАЛЬНІСТЬ
(від лат. modus - міра) - 1. В теорії лада - спосіб звуковисотної організації, основу якої складає звукорядний принцип на відміну від тональності з її технікою центра або співзвуччя. 2. В середньовіковій теорії ритму - техніка застосування шести ритмічних модусів. 3. В сучасній композиції - метод створення на основі різних натуральних і штучних ладів, а також довільно обраних звуковисотних і ритмічних модусів. М. наближується до серійності, але більш вільним порядком елементів.