МОВА
- основний засіб спілкування і взаємопорозуміння людей, система звукових сигналів для визначення явищ дійсності, відображення їх у свідомості та вираженні думок. М. існує у вигляді актів мовлення та співу. Для мистецтва співу важливе значення має фонетична будова мови, її вокалізм, за яким українській мові належить, поряд з італійською та іспанською, одна з провідних позицій.