МИМОВІЛЬНЕ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ
- таке запам’ятовування, якездійснюється без спеціальної мнемічної мети і є результатом пізнавальних, практичних та інших дій. М.з. є актуальною формою музичного навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, відіграючи важливу роль і в подальших вікових періодах.