МЕТРОТЕКТОНІЗМ
(від гр. metron - міра і tekton - будівничий, творець) - запропонована Г.Конюсом теорія тимчасової структури музичної форми, близька до естетичної теорії пропорцій в архітектурі. М. виходить з категорії такту, розглядаючи музичні форми як такти вищого порядку.