МЕТРОРИТМ
(від гр. metron - міра і rhythmos - ритм) - див. Метр і Ритм.