МЕТР
(від гр. metron - міра, розмір) - система організації музичного ритму, що полягає у впорядкуванні послідовності чергування сильних і слабких долей. М. є важливим засобом організації музичної мови і має виключно велике виражальне значення. Залежно від структури М. буває простим - дво-, тридольним, де акцент припадає на першу долю; складним - чотири-, шести-, дев'яти-, дванадцятидольним, який складається з однорідних простих метричних груп, з акцентом на першій долі кожної групи; мішаним - п'яти-, семидольним, який складається з неоднорідних метричних груп, з акцентом на першій долі кожної групи. М. виражається метричним тактовим розміром, який позначається дробом, де чисельник показує кількість долей в такті, а знаменник - ритмічне значення долі, тривалість її звучання в одиницях сучасної нотації (половинні, четвертні, восьмі тощо).