МЕТОДОЛОГІЯ
(від гр.methodos - cпосіб пізнання і logos - наука) - 1. Сукупність основних дослідницьких положень певної галузі науки. 2. Вчення про методи пізнання та перетворення дійсності - філософська М., яка визначає найзагальніші положення та підходи до наукового пізнання в будь-якій сфері діяльності, конкретизуючись в загальній для кожної галузі знань (психології, педагогіці, музикознавстві тощо) та окремій для кожної дисципліни (вокальна, хорова, фортепіанна, скрипкова та ін.) М.