МЕТАБОЛА
( від гр. metabola - зміна, перехід) - 1. Зміна музичного викладу в давньогрецькій музичній теорії: ладового роду, складу, ритму, метру, характеру мелодії. 2. Переходи, які не відповідають поняттю модуляції (напр., перехід з діатоніки у мікрохроматику всхідних монодичних ладах).