МЕНТАЛІТЕТ
, ментальність (від лат. mental - розумовий) - цілісне духовне утворення, яке визначається специфікою сприймання та інтерпретації національного бачення світогляду і зовнішніх обставин, що складається і фіксується в свідомості людей під впливом багатовікових історичних, геополітичних, природнокліматичних, культурних та інших чинників. Складником українського М. є неповторність музичної культури народу, яка виявляється в усіхїї сферах - співацькій, інструментальній, танцювальній тощо.