МЕЛОМІМІКА
(від гр. melos - мелодія і mimicos - наслідування) - поєднання музичного виконання з мімічною грою у відповіднихсценічних умовах.