МЕЛОДРАМА
(від гр. melos - пісня і drama - дія) - 1. Музично - театральний жанр, поширений у XVIII ст., драматичний твір, що супроводжується музикою. 2. Драматичний твір, який вирізняється надмірною сентиментальністю та пишномовністю.