МЕДІАНТА
(від лат. media - середня; та, що розподіляє навпіл) - 1. Верхня М. - третій звук від тоніки вгору, третій ступінь мажорного або мінорного звукоряду. 2. Нижня М. - третій звук від тоніки вниз, шостий ступінь мажорного або мінорного звукоряду. 3. Акорди, розташовані на терцію вниз та вгору від тоніки. 4. Серединна побудова в григоріанських мелодіях, яка розподіляє ціле на половини.