МАРШОВІСТЬ
- термін, запропонований Д.Кабалевським для визначення сукупності характерних ознак маршу в навчальній програмі з музики для загальноосвітньої школи.