МАКСИМА
(лат. maxima - найдовша) - знак мензуральної нотації, що позначав найбільшу тривалість звуку.