МАКАМ
(араб. розташування пальців на грифі інструмента) - ладово - мелодична модель арабської, іранської й турецької музики,комплекс поспівок, підпорядкованих певним закономірностям. Звукоряди М. - діатонічні, семиступеневі, охоплюють інтервали великого і малого півтонів, великого і малого цілих тонів; їх ступені мають власні назви. Різні М., розташовані октавою вище або нижче, є самостійними ступенями з тонікою певної висоти, можуть мати той самий основний тон. М. є основою для імпровізації творів малої або великої форми. Кількість М. в різних музичних культурах неоднакова - напр., арабську систему складають 9 родин М. - раст, баяті, нахаванд, навасар(накріс), курд, хіджаз,аджам, сіка, саба.