МАЖОРНІСТЬ
- якісна характеристика музики, створеної в мажорі, педагогічне поняття, запропоноване Д.Кабалевським.