МІНІМА
(лат. minima - найменша) - знак Мензуральної нотації, що з XIV ст. позначав короткий звук.