МІКРОХРОМАТИКА
(від гр. mikros - маленький та kromatos – колір) - див. Мікроінтерваліка.