МІ МАЖОР
- мажорна тональність, тонікою якої є нота мі (те ж саме, що E - dur). Має чотири діези біля ключа (фа-, до-, соль-,ре - дієз).