ЛЯ-БЕМОЛЬ МАЖОР
- мажорна тональність, тонікою якої є ля - бемоль (те ж саме, що As-dur). Має чотири бемолі біля ключа (сі-, мі-, ля-, ре-бемоль).