ЛЯ МАЖОР
- мажорна тональність, тонікою якої є ля(те ж саме, що А-dur). Має три дієзи біля ключа (фа-, до-, соль-дієз).