ЛЯ МІНОР
- мінорна тональність, тонікою якої є ля (те ж саме, що a-moll).