ЛЮТНЯ
(польске lutnia, від арабського аль-уд - дерево) - 1. Струнний щипковий інструмент східного походження. Має напівсферичний мигдалеподібний корпус з дерев’яних сегментів, рівну деку з резонансовим отвором коротку широку шийку з ладками на грифі та відігнену під прямим кутом колкову коробку. Струни згруповано в ряди: праворуч - одинарні, додаткові басові; ліворуч - найвища мелодична; парні - налаштовані в унісон або октаву. Звук видобувався плектром або пальцями. 2. Загальна назва інструментів складених хородофонів.