ЛЕНТО
(іт. lento - повільно) - позначення темпу, близького до ларго, але не такого повного і вагомого звучання. (див. Додаток ХІ).