ЛЕЙТМОТИВ
(нім. Leitmotiw - провідний мотив) - музична тема, пов’язана з певним образом, ідеєю, явищем, яка неодноразово повторюється в опері, балеті, симфонії і т.д., характеризуючи певну дійову особу, явище, стан тощо. Л. широко використовували Л.В.Бетховен, Г.Берліоз, Д.Верді, Р.Вагнер, М.Римський - Корсаков, П.Чайковський, С.Прокоф’єв, Д.Шостакович, Г.Свиридов, Б.Лятошинський, Ю.Мейтус, Г.Майборода, В.Губаренко, Є.Юцевич та інші.