ЛЕГЕНДА
(від лат. legenda - те, що слід читати) - 1. Народна пісня з елементами фантастики про справжні події Середньовіччя. 2. Музичний твір в ХІХ - ХХ ст., за змістом пов’язаний з фольклорними, релігійними, історичними або літературними образами ('Засудження Фауста' Г.Берліоза, 'Чотири легенди' Я.Сібеліуса, Л. для скрипки Г.Венявського та інші).