ЛЕ
(фр. lei) - музична поетична форма творчості труверів Франції ХІІ - ХIV ст. на релігійні або світські сюжети, яка складалась з 60 - 100 і більше віршів на музику, близьку до секвенції.