ЛАТЕНТНИЙ ПЕРІОД
(від лат. latens - прихований) - час, необхідний для виявлення певного процесу, наприклад, початкових проявів оволодіння навичками фонації або гри на музичних інструментах.