ЛАРГО
(іт. largo - широко) - широкий, дуже повільний темп, найповільніший з темпів, які застосовуються в творах величного, урочистого або скорботного характеру. В XVIII ст. Л. вважали дуже повільним темпом, удвічі повільнішим за адажіо, хоча практично вони відрізнялись не стільки темпом, скільки характером звучання. (див. Додаток ХІ).