ЛАДОВА АЛЬТЕРАЦІЯ
- підвищення або пониження нестійких ступенів ладу на півтону з метою посилення їх тяжіння до стійких ступенів в мажоро - мінорному Л. Л.а. позначається випадковими, а не ключовими знаками.