ЛАВАБО
, равап, рабоб - уйгурський струнний щипковий інструмент, подібний до рубоба.